'

  1. Algemeen

1.1 Dit beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ("Privacybeleid") beschrijft hoe Lullabyplanet APS, Delta 8, Søften, 8382 Hinnerup (hierna "Lullabyplanet") uw gegevens verzamelt en verwerkt.

1.2 Het privacybeleid heeft betrekking op gegevens die u aan ons verstrekt of die we verzamelen via de Lullabyplanet-website, www.Lullabyplanet.com.

1.3 Lullabyplanet is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Alle correspondentie met Lullabyplanet moet worden gevoerd met gebruikmaking van de contactgegevens vermeld in Sectie 7.

  1. Welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking 

2.1 Wanneer u www.Lullabyplanet.com bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens over u en uw gebruik van www.Lullabyplanet.com, zoals uw gekozen browser, de zoektermen die u gebruikt op www.Lullabyplanet. co.uk, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie, en informatie met betrekking tot uw computer.

2.1.1 Het doel van deze gegevensverzameling is het optimaliseren van de gebruikerservaring en functionaliteit van www.Lullabyplanet.com, evenals het uitvoeren van gerichte marketing, waaronder retargeting op Facebook en Google. Deze verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om ons in staat te stellen onze inspanningen voort te zetten om www.Lullabyplanet.com te verbeteren en relevante aanbiedingen met u te delen.

2.1.2 Alle gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.2 Wanneer u een product koopt of met ons communiceert via www.Lullabyplanet.com, verzamelen wij de informatie die u verstrekt, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalmethode, informatie over de producten die u koopt en, indien relevant , zijn teruggekeerd, leveringsvoorkeuren en informatie over het IP-adres van waaruit de aankoop is gedaan.

2.2.1 Het doel van deze gegevensverzameling is om de door u bestelde producten te leveren en onze overeenkomst met u na te komen, inclusief om ons in staat te stellen uw recht op retourzendingen en claims te beheren. We kunnen ook informatie met betrekking tot uw aankoop verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, inclusief boekhouding en boekhouding. Op het moment van aankoop verzamelen wij uw IP-adres voor dit doel en om fraude tegen te gaan.

2.2.2 Alle gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) onder c) onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.3 Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij gegevens in de vorm van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, indien relevant.

2.3.1 Het doel van deze gegevensverzameling is om ons in staat te stellen u onze nieuwsbrief te bezorgen.

2.3.2 Alle gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op het moment van aanmelding wordt u om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd om elektronische marketing te ontvangen.

3. Ontvangers van gegevens 

3.1 Gegevens in de vorm van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, boekingsbevestiging en specifieke bezorgvoorkeuren worden gedeeld met PostNord of een andere koerier die verantwoordelijk is voor het bezorgen van de gekochte artikelen bij u.

3.2 Gegevens kunnen worden gedeeld met externe partners die de gegevens namens ons verwerken. Wij maken onder andere gebruik van externe partners voor de technische werking en verbeteringen op www.Lullabyplanet.com, het versturen van nieuwsbrieven en gerichte marketing, waaronder retargeting, en voor reviews van ons bedrijf en onze producten.

Deze partners zijn gegevensverwerkers die onze instructies volgen bij het verwerken van de gegevens waarvoor wij gegevensbeheerders zijn. Het is de gegevensverwerkers verboden de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de overeenkomst die zij met ons hebben en de gegevens zijn vertrouwelijk. We hebben schriftelijke verwerkersovereenkomsten gesloten met alle gegevensverwerkende partners die namens ons gegevens verwerken.

3.3 Twee van deze gegevensverwerkers, Google Analytics bij Google LLC en Facebook Inc, zijn gevestigd in de VS. De vereiste garanties voor de overdracht van gegevens naar de VS worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker onder het EU-VS-privacyschild cf. Artikel 45 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.

3.3.1 Een kopie van de certificering van Google LLC vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI .

3.3.2 Een kopie van de certificering van Facebook Inc is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  1. Jou rechten

4.1 Als gegevensbeheerders zijn wij verplicht u te informeren over uw rechten om transparantie met betrekking tot onze gegevensverwerking te waarborgen.

4.2 De rechten op informatie en toegang 

4.2.1 U behoudt zich het recht voor om informatie op te vragen, zoals uw gegevens die we in ons bestand hebben, het doel waarvoor deze opslag dient, welke categorieën in ons bestand staan, wie uw gegevens mag ontvangen en informatie over hoe deze gegevens zijn verzameld.

4.2.2 U behoudt zich het recht voor om een ​​kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Als u een kopie van uw gegevens wilt aanvragen, stuur dan een schriftelijk verzoek naar support@Lullabyplanet.com. Mogelijk wordt u gevraagd om bewijs te leveren dat u bent wie u beweert te zijn.

4.3 Het recht op rectificatie 

4.3.1 U behoudt zich het recht voor om onjuiste gegevens die wij in ons bestand hebben te corrigeren. Mocht u zich ervan bewust worden dat onze gegevens over u onjuist zijn, dan raden we u aan om schriftelijk contact met ons op te nemen om uw gegevens te corrigeren.

4.4 Het recht op gegevenswissing 

4.4.1 Onder bepaalde omstandigheden behoudt u zich het recht voor om alle of een deel van uw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en we geen andere wettelijke basis hebben voor verdere verwerking van uw gegevens. Als verdere verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om wettelijke vereisten vast te stellen, te claimen of te verdedigen, zijn wij niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te wissen.

4.5 Het recht om de verwerking te beperken 

4.5.1 Onder bepaalde omstandigheden behoudt u zich het recht voor om de verwerking van uw gegevens te beperken tot uitsluitend opslag, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens die wij van u hebben onjuist zijn.

4.6 Het recht op dataportabiliteit 

4.6.1 U behoudt zich het recht voor om de gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat, en u behoudt zich het recht voor om deze gegevens te delen met een andere gegevensbeheerder.

4.7 Het recht van bezwaar 

4.7.1 U behoudt zich het recht voor om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens in termen van direct marketing, inclusief de profilering die wordt uitgevoerd om onze direct marketing te targeten, aangezien deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen cf. Artikelen 2.1 en 2.3. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing en profilering, moet u uw cookies verwijderen.

4.7.2 U behoudt zich ook het recht voor om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen cf. Paragraaf 2.1 en 2.3 voor redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie.

4.8 Het recht om toestemming in te trekken 

4.8.1 U behoudt zich het recht voor om toestemming voor gespecificeerde verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken via elektronische communicatie.

U kunt uw toestemming intrekken door het formulier in te vullen: https://Lullabyplanet.com/pages/returns .

4.9 Het recht om een ​​klacht in te dienen 

4.9.1 U behoudt zich het recht voor om een ​​klacht in te dienen bij het Deense bureau voor gegevensbescherming, Borgergade 28, 5, 1300 Kopenhagen K met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Deze klachten kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar dt@datatilsynet.dk of door te bellen naar +45 33 19 32 00.

  1. Gegevens wissen

5.1 Verzamelde informatie over uw gebruik van www.Lullabyplanet.com cf. Artikel 2.1 wordt uiterlijk verwijderd nadat u www.Lullabyplanet.com gedurende een periode van 1 jaar niet hebt gebruikt.

5.2 Informatie die is verzameld in verband met het aanmelden voor onze nieuwsbrief wordt gewist zodra de toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief is ingetrokken, tenzij we een andere reden hebben om deze informatie te verwerken.

5.3 Informatie verzameld in verband met aankopen op www.Lullabyplanet.com cf. Paragraaf 2.2 wordt over het algemeen gewist 2 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de aankoop is gedaan. Informatie kan echter voor een langere periode worden bewaard als we daar een legitiem doel voor hebben, dwz het vaststellen, claimen of verdedigen van wettelijke vereisten of als opslag noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Om aan de boekhoudkundige verplichtingen te voldoen, wordt het boekhoudmateriaal voor een periode van 5 jaar bewaard, tot het einde van het betreffende boekjaar.

  1. Beveiliging

6.1 We hebben de juiste technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonlijke gegevens per ongeluk of illegaal worden vernietigd, verloren, gewijzigd of gecompromitteerd, en om te voorkomen dat ze bekend worden aan of worden misbruikt door onbevoegde partijen.

6.2 Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die daar toegang toe moeten hebben om hun werk te kunnen doen.

  1. Contactgegevens

7.1 Lullabyplanet APS is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die worden verzameld via www.Lullabyplanet.com.

7.2 Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of gebruik wilt maken van een of meer van uw rechten, zoals beschreven in artikel 4, kunt u contact opnemen met:

Lullabyplanet APS
Delta 8, Verzachten
8382 Hinnerup

E-mail: support@Lullabyplanet.com

  1. Wijzigingen in het privacybeleid

8.1 Als we aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, wordt u op de hoogte gebracht van deze wijzigingen de volgende keer dat u www.Lullabyplanet.com bezoekt.

  1. Versies

9.1 Dit is versie 1 van het privacybeleid van Lullabyplanet APS, gedateerd 26.02.2021.